Preview Mode Links will not work in preview mode

Druga strona pieniądza


May 25, 2021

Nie sądzę, by emeryci się radowali, gdy usłyszą, jakie ten Nowy Ład, populistyczny ład, niesie zagrożenia dla gospodarki, dla ich dzieci i wnuków – mówi Bogusław Grabowski w podcaście „Druga strona pieniądza”.