Preview Mode Links will not work in preview mode

Druga strona pieniądza


Jun 22, 2021

W Polsce na mieszkańca przypada 1600 m sześciennego wody. To poziom, który uznajemy za bardzo niski. Średnia europejska to 4700. Polsce jest potrzebny, użyję tego sformułowania: Narodowy Program Wodny. Powinniśmy ponadpartyjnie rozmawiać o problemie kryzysu wodnego – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel oraz dyrektor generalnego Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact.